Trafo Merkezi Elektriki Testleri yapılacak teçhizatın iletkenlerinin sökülmesi

Hizmetlerimiz

Elektrik Enerjisi Üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında 18 yıllık tecrübesi bulunan kadromuzla, Enerji Üretim Santrallerinin PLANlama aşamasından devreye alma TEST aşamasına kadar tüm süreçler için çeşitli hizmetler sunuyoruz.

Lisanslı veya Lisanssız Rüzgar & Güneş Santralleri için Proje Yönetimi ve Danışmanlık

Planlama ve İzinler : Ön fizibilite raporu hazırlanması, santralin kurulumu öncesinde gerekli izinlerin alınması ve sürecin takip edilerek raporlanması.

Tasarım ve Projelendirme :  Ulusal Enerji Mevzuatı, Kamu Kurum Teamülleri ve Ulusal & Uluslararası standartlar doğrultusunda optimum santral tasarımın yapılması, projelendirilmesi ve ilgili Kurumlardan onaylatılması.

Teknik & idari şartnameler (E-BoP), keşif ve ihale evraklarının hazırlanması : Onaylı projelere, iş programına ve kalite standartlarına uygun bir şekilde proje maliyetlerinin optimize edilmesi.

3. Parti bağımsız değerlendirme raporları hazırlanması.

 

Yüksek Gerilim  Elektrik Tesisleri Projelendirme, Montaj, Test ve Devreye Alma Faaliyetleri

Projelendirme : 380-154-34,5-22 kV TM, Toplayıcı Sistem, Primer-Sekonder projelerinin hazırlanması ve ilgili idareden onaylatılması,

Hesaplar ve Proje Dosyası Hazırlanması : ETKB tarafından yayınlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin kapsamına giren tüm Proje paftaları (Santral Genel Yerleşim, Tek Hat şemaları, yol planları, vs.)ve hesapları (Santral Yük Akış, 3Ph-1Ph kısa devre, gerilim düşümü, topraklama vs.)

Proje Uygulama Kontrolü ve Geçici Kabul organizasyonu : Saha çalışmalarının onaylı projeye, ulusal ve uluslararası standartlara, Çevre ve İş Güvenliği Mevzuatına uygunluğunun sürekli kontrolü ve raporlanması, ETKB Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde Geçici Kabullerin yaptırılması.

Devreye alma testleri : Kendi ekiplerimizle tüm tesisin gerekli testlerinin yapılması ve devreye alınması.

 

Yüksek Gerilim Elektrik Tesisleri İşletme, Bakım ve İyileştirme Hizmetleri

7/24 kesintisiz düzeltici bakım hizmeti kapsamında münferit arızalara müdahale edilerek arıza tespit – analiz – raporlama – servis hizmeti verilmekte; süreli sözleşmeler ile işletme sürekliliği güvence altına alınabilmektedir. Periyodik (Önleyici) Bakım hizmeti kapsamında tüm elektriksel altyapının süreli testleri müşteri kriterleri ve IEC Standartları doğrultusunda yapılmaktadır. Kestirimci Bakım için danışmanlık ve süpervizörlük hizmeti kapsamında monitoring sistemleri kurulmakta ve teçhizat bazlı kestirimci bakım planları hazırlanmaktadır. İşletme sürekliliği ve verimliliğinin sürekli kontrolünün sağlanması ve arttırılması amacına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda işletmedeki sistemlerin varsa proje hataları ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi sağlanmakta; As-Built projeleri çıkarılmakta, ve artı değer sağlayabilecek yeni teknolojilere adaptasyon sağlanmaktadır.

 • Son kontroller-Devreye alma
 • İşletme Personeli Pratik Eğitimi
 • YG Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri İşletme Sorumluluğu
 • Operasyon Prosedürleri ile talimatnamelerinin oluşturulması,
 • İSG risk analizlerinin yapılması,
 • Yedek Malzeme Yönetimi,
 • 7/24 kesintisiz düzeltici bakım hizmeti,
 • Önleyici Periyodik Bakım hizmeti,
 • Kestirimci Bakım için danışmanlık ve süpervizörlük hizmeti
 • İşletme sürekliliği, performans ve verimliliğinin kontrolü ve arttırılması,
 • Retrofitting (yeniden uyarlama, güçlendirme) hizmetleri

 

Test Cihazlarımız ve Kapsanan Testler

 • Omicron CPC 100
 • Omicron CP CB2 Akım Yükseltici (Akım Trafoları oran testleri için)
 • Omicron CP TD1 Tandelta ölçüm trafosu
 • Omicron CP CU1, topraklama empedans ölçümü için akım yükseltici
 • Omicron CMC256 Plus Röle, Sayaç, Güç kalite analizörü Test Cihazı
 • Omicron CIBANO 500 Kesici Zaman Test Cihazı
 • Hipotronics DC Hipot Test Cihazı
 • Metrel Megaohm İzolasyon Direnci Ölçüm Cihazı
 • Hipotronics Xwave Kablo Arıza Yer Tespit Cihazı

 

Primer Testler

Primer Testler, şirketimizin sahip olduğu cihazlarla TEİAŞ mevzuatlarına ve IEC, IEEE standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Akım Trafosu

 • Yüklü, Yüksüz Oran Testleri
 • Diz Noktası (Doyma) Testleri
 • Polarite Testleri
 • Sargı Direnç Testleri
 • PF ve İzolasyon Testleri
 • İkaz Akım Testleri

Güç Trafosu

 • DC Sargı Direnç Testleri
 • Bushing İzolasyon Testleri
 • TTR Testleri
 • Trafo İzolasyon Yağı Ölçümleri
 • PF ve İzolasyon Testleri
 • İkaz Akım Testleri

Gerilim Trafosu

 • Yüklü, Yüksüz Oran Testleri
 • Polarite Testleri
 • PF ve İzolasyon Testleri
 • İkaz Akım Testleri

 Toprak Sistemleri

 • Trafo Merkezi Şalt Sahası Topraklama Empedansı Testi
 • Adım ve Dokunma Gerilimi Testleri

Switchgear Kesici

 • Kontakt Geçiş Direnç Testleri
 • PF ve İzolasyon Testleri

 

Sekonder Testler

Sekonder Testler, şirketimizin sahip olduğu cihazlarla TEİAŞ mevzuatlarına ve IEC, IEEE standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

 

Trafo Merkezlerinde Devreye Alım İşleri

 • Kesici, Ayırıcı Kilitlemeleri ve Fonksiyon Testleri
 • Trafo Zati Koruma Testleri
 • Bucholz Koruma
 • Kademe Bucholz
 • Termik Koruma
 • Yağ Seviye Kontrolü
 • Trafo Soğutma Sistemlerinin Kontrolü

Röle Testleri

 • Mesafe Koruma Röle Testleri
 • Aşırı Akım ve Toprak Rölesi Testleri
 • Yönlü Aşırı Akım ve Yönlü Toprak Röle Testleri
 • Düşük ve Aşırı Gerilim Röle Testleri
 • Düşük ve Yüksek Frekans Röle Testleri
 • Diferansiyel Röle Testleri
 • Bara Koruma ve Kesici Arıza Röle Testleri
 • Ölçü Aletleri ve Güç Analizörü Testleri
 • Sayaç Testleri
 • Senkron Check Röle Testleri
 • Trafo Merkezi Röle Koordinasyonu ve Kısa Devre Hesaplamaları
 • Trafo Simülasyon Testleri
 • Kesici Sekonder Sinyal Testleri

Termal Kamera ile Ölçüm Hizmetleri

NEC AVIO markalı menşei Japonya olan termal kameramızla termal resimleme hizmeti vermekteyiz. Trafo Merkezlerinde hayati önem arz eden bu ölçümler TEİAŞ standardına göre yıllık olarak tekrarlanmalıdır. Trafo Merkezi Bakım Kapsamında bu ölçümler yer almaktadır.

İletişim

Tel : (224) 451 64 52
Fax : (224) 451 54 52

Odunluk Mah. Akpınar Cd. No:13/B
Uludağ (Zorlu) Plaza B Blok Kat:7 Ofis:35
Nilüfer / BURSA

[email protected]