Trafo Merkezi Elektriki Testleri yapılacak teçhizatın iletkenlerinin sökülmesi

RES – GES Proje Yönetimi ve Danışmanlık

Planlama ve İzinler : Ön fizibilite raporu hazırlanması, santralin kurulumu öncesinde gerekli izinlerin alınması ve sürecin takip edilerek raporlanması.
Tasarım ve Projelendirme :  Ulusal Enerji Mevzuatı, Kamu Kurum Teamülleri ve Ulusal & Uluslararası standartlar doğrultusunda optimum santral tasarımın yapılması, projelendirilmesi ve ilgili Kurumlardan onaylatılması.
Teknik & idari şartnameler (E-BoP), keşif ve ihale evraklarının hazırlanması : Onaylı projelere, iş programına ve kalite standartlarına uygun bir şekilde proje maliyetlerinin optimize edilmesi.
3. Parti bağımsız değerlendirme raporları hazırlanması.

 

İletişim

Tel : (224) 451 64 52
Fax : (224) 451 54 52

Odunluk Mah. Akpınar Cd. No:13/B
Uludağ (Zorlu) Plaza B Blok Kat:7 Ofis:35
Nilüfer / BURSA

[email protected]