Trafo Merkezi Elektriki Testleri yapılacak teçhizatın iletkenlerinin sökülmesi

YG Elektrik Tesisleri Proje, Montaj, Test ve Devreye Alma

Projelendirme : 380-154-34,5-22 kV TM, Toplayıcı Sistem, Primer-Sekonder projelerinin hazırlanması ve ilgili idareden onaylatılması,

Hesaplar ve Proje Dosyası Hazırlanması : ETKB tarafından yayınlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin kapsamına giren tüm Proje paftaları (Santral Genel Yerleşim, Tek Hat şemaları, yol planları, vs.)ve hesapları (Santral Yük Akış, 3Ph-1Ph kısa devre, gerilim düşümü, topraklama vs.)

Proje Uygulama Kontrolü ve Geçici Kabul organizasyonu : Saha çalışmalarının onaylı projeye, ulusal ve uluslararası standartlara, Çevre ve İş Güvenliği Mevzuatına uygunluğunun sürekli kontrolü ve raporlanması, ETKB Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde Geçici Kabullerin yaptırılması.

Primer-Sekonder Montaj: Anahtar teslimi kurulum faaliyetleri

Devreye alma testleri : Kendi ekip ve ekipmanımızla tüm tesisin gerekli testlerinin yapılması ve devreye alınması.

İletişim

Tel : (224) 451 64 52
Fax : (224) 451 54 52

Odunluk Mah. Akpınar Cd. No:13/B
Uludağ (Zorlu) Plaza B Blok Kat:7 Ofis:35
Nilüfer / BURSA

[email protected]