Trafo Merkezi Elektriki Testleri yapılacak teçhizatın iletkenlerinin sökülmesi

Sekonder Testler (Röle Testleri)

Sekonder Testler, şirketimize ait ekip ve ekipman kullanılarak TEİAŞ mevzuatına ve IEC, IEEE standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

İşletmesel Fonksiyon Kontrolleri

 • Kesici, Ayırıcı Kilitlemeleri ve Fonksiyon Testleri
 • Trafo Zati Koruma Testleri
 • Bucholz Koruma
 • Kademe Bucholz
 • Termik Koruma
 • Yağ Seviye Kontrolü
 • Trafo Soğutma Sistemlerinin Kontrolü

Röle Testleri

 • Mesafe Koruma Röle Testleri
 • Aşırı Akım ve Toprak Rölesi Testleri
 • Yönlü Aşırı Akım ve Yönlü Toprak Röle Testleri
 • Düşük ve Aşırı Gerilim Röle Testleri
 • Düşük ve Yüksek Frekans Röle Testleri
 • Diferansiyel Röle Testleri
 • Bara Koruma ve Kesici Arıza Röle Testleri
 • Ölçü Aletleri ve Güç Analizörü Testleri
 • Sayaç Testleri
 • Senkron Check Röle Testleri
 • Trafo Merkezi Röle Koordinasyonu ve Kısa Devre Hesaplamaları
 • Trafo Simülasyon Testleri
 • Kesici Sekonder Sinyal Testleri

İletişim

Tel : (224) 451 64 52
Fax : (224) 451 54 52

Odunluk Mah. Akpınar Cd. No:13/B
Uludağ (Zorlu) Plaza B Blok Kat:7 Ofis:35
Nilüfer / BURSA

[email protected]